Gedicht ter gelegenheid van: Overdracht dorpsdichterschap van Gerard Beentjes naar Gerard Wortel
Datum: 2013-09-01

Woorden

Woorden zijn het grootste wapen
Voor een oorlog, voor venijn
Zou er niet voor zinloos haten
net zoals voor elk wapen
een vergunning moeten zijn?

 

Gedicht ter gelegenheid van: Een avondje collecteren voor Amnesty International
Datum: 2017-01-07

De collectant

Wordt je graag eens afgezeken
ben je gek op tegenstand
of geregeld boze blikken
dol op dicht gesmeten deuren
chagrijnen, grote scheuren
geef je op als collectant!
Toch echt leuk wordt collecteren
als een huis is afgebrand
scheelt je toch zo’n vijf minuten
geen gezeur van al die vrekken
die je bij de deur afbekken
Lang leve de collectant!

Gedicht ter gelegenheid van: De straten in de Zuidpolder kregen de namen van oude Eemnesser families zoals de Dopsingel, Beukenboomstraat, etc..
Datum: 2015-02-01

Van wegen en singels

Hoe begaan zijn onze wegen met de helden van weleer
met hun namen van de straten die je graag zou willen tonen
waar je zonder iets van gêne wel een leven lang wil wonen
Waar de huizen in die straten met respect en vol ontzag
ondanks alle zware lasten in hun waarde zijn gelaten
door de straatnaam die men gaf

Gedicht ter gelegenheid van: Nieuwjaarsreceptie gemeente Eemnes
Datum: 2014-01-07

Heimwee naar Eemnes

Ik heb soms heimwee naar Eemnes
naar de geur van pinksterbloemen
naar het opgestoken hooi
naar de molens aan het werk
naar de lucht van keuterboeren
in een zijbeuk van de kerk
Ik heb soms heimwee naar Eemnes
naar die kletterende hoeven
naar het gieren op het land
naar de stier die dreigend briest
naar het verweiden van de koeien
van de polder naar de driest
Maar het meest wat ik kan missen
wat ik Eemnes eigen vond
is die onvervalste geur van
spetterende koeienstront

Gedicht ter gelegenheid van: Receptie van alle koninklijk onderscheiden burgers van Eemnes
Datum: 2014-04-25

Vorstelijk onderscheid

Ieder jaar rond deze dagen
is het aan de orde van de dag
wie van ons heeft bijgedragen
aan ons aller welbehagen
en zich ridder noemen mag
wie zich wist te onderscheiden
van de doorsnee dorpeling
wie zich doorgaans door de tijden
aan de mensheid wilde wijden
en daarvoor een lint ontving
Majesteit ik wil mij beklagen
voor zover u luisteren wil
bent u niet rond deze dagen
te willekeurig doorgeslagen
met al die lintjes in april
Heel uw volk heeft bij vlagen
soms alleen of eensgezind
aan ons welzijn bijgedragen
dus geef dit jaar rond deze dagen
zonder enig onderscheid
van mijn part uit balorigheid
gewoon aan iedereen een lint

Gedicht ter gelegenheid van: Polderperikelen
Datum: 2014-01-01

Het laatste kievitsei

Kievit wat bezielt je toch
vanuit het verre Afrika
met volop zon en weeldrig groen
de overtocht te klaren
Boven duizend mijlen regenwoud
door duizend mijlen stormen
in duizend mijlen tegenwind
langs mijlen vol gevaren
Om louter voor jouw nageslacht
in een koud en drassig polderland
aan de rand van de rivier de Eem
bevlogen te gaan paren?

Gedicht ter gelegenheid van: Nieuwe klokken in de Hervormde kerk in combinatie met de opening van Ontspanningskerk Dikke Toren
Datum: 2013-12-15

Niet te geloven

Er komt bevrijding in ons dorp
de godshuizen staan bijna leeg
er dreigt nu een failliet
De oorzaak ligt niet bij de bank
maar komt direct van boven
Een fusie zou fantastisch zijn
God, eindelijk na zoveel jaar
religies vreedzaam bij elkaar
Je zou zo weer geloven!

Gedicht ter gelegenheid van: Opening kringloop- en wereldwinkel
Datum: 2013-11-02

Een wereldwinkel in Eemnes

Een wereldwinkel in Eemnes
het polderdorp verlegt zijn grens
De mensen lijken schuldbewust
Max Havelaar wordt volop ingenomen
Met dank aan Multatuli voor
zijn aanklacht tegen ons
waardoor wij nu na zoveel tijd
op de koffie moeten komen
Want ieder bakkie pleur van Max
is als een boetedoening
Niet dat zijn koffie soms niet smaakt
maar wellicht omdat u bent geraakt
door het onrecht dat wij de Javaan
destijds bruut hebben aangedaan
dus tijd voor de verzoening

Gedicht ter gelegenheid van: De eerste Koningsdag van Willem Alexander
Datum: 2014-04-26

De eerste Koningsdag in Eemnes

Ik moet nog even wennen aan die eerste Koningsdag
de dag waarop de vorst zich voor de eerste keer laat zien
Een hele winter lang tevergeefs op hem gewacht
nu is het al april een beetje laat voor vorst misschien

Gedicht ter gelegenheid van: Installatie van de nieuwe raadsleden en wethouders
Datum: 2014-03-01

Wisseling van de macht

Zie hem hier de overwinnaar
de verliezer van weleer
de gezegevierde bobo
dadenkrachtig als de pest
Zie hem daar de weggestemde
de overwinnaar van weleer
de machteloze stadsbestuurder
met slechts wachtgeld dat hem rest
Zie de jojo van het volk
de beslisser van het moment
de onbeduidende van morgen
de marionet van de partij
Zie hem radeloos zijn best doen
de kastijder van zichzelf
Morgen kan het afgelopen
zijn illusies weer voorbij
Morgen is hij de verliezer
de overwinnaar van weleer
en zal de machteloze hopen
dat hij de macht krijgt deze keer

Gedicht ter gelegenheid van: Onthulling beeld 'De ontmoeting' van Pépé Gregoire op de Minnehof
Datum: 2013-11-21

De ontmoeting

Als ik weer zo’n twitterdagje heb
dat lege sms-gevoel
mijn telefoontegoed op nul
mijn facebook niets te melden heeft
door leegte ben bevangen
dan spring ik vrolijk op mijn fiets
dan rij ik naar de Minnehof
om er gewoon een mens te zien
waar ik zo naar kan verlangen

Gedicht ter gelegenheid van: Eigen beleving
Datum: 2014-04-01

De onderzoeker

Een diepgaand onderzoek is gaande
ergens in de oceaan
dat je nooit met jouw aanstaande
schoonmoeder in zee moet gaan

Het verband tussen de wonden
en een streptokokken hand
is na onderzoek gevonden
het lag bij Katwijk op het strand

Wat vanochtend onderzocht is
is zojuist weer achterhaald
althans dat is door onderzoekers
in een onderzoek bepaald

Gedicht ter gelegenheid van: Opening kunstgrasvelden FC Eemnes
Datum: 2015-08-29

Kunstgras in het polderdorp

Het voetbalveld is niet meer echt
de puurheid heeft verloren
Men zet zijn zoden aan de dijk
Het kunstgras is de favoriet
waarmee men denkt te scoren
De merel is inmiddels dood
gestikt in kunstgrassprieten
Ik vraag mij in gemoede af
hoe hij die echt van voetbal houdt
van kunstgras kan genieten!

Gedicht ter gelegenheid van: 40-jarig bestaan polderloop Eemnes t.b.v. project Friersdale van pater Wijnand van Wegen
Datum: 2015-03-29

Van Wegen de polderloop

Er is een pater in ons dorp
geboren en getogen
Ik vrees dat hij de laatste is
Het godsvertrouwen van weleer
dat is er in Eemnes niet meer
dat is allang vervlogen
De pater wordt een zeldzaamheid
zoals de krullenjongen
die ook al uitgestorven is
waarover na verloop van tijd
door troubadours met geestigheid
godsvruchig wordt gezongen

Gedicht ter gelegenheid van: De aanslag door de gebroeders Kouachi op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo
Datum: 2015-01-07

Ben ik Charlie?

Duizend malen stekeligheden
hekelverzen, prikkelpunten
duizend malen knuppels gooien
in het stille hoenderhok
Zinnen barsten van satire
woorden druipen van de scherts
over niets terzake zaken
met een zweem van lichte spot
Zit in mij een held verscholen?
Trek ik grenzen in mijn vers?
Hoever ga ik in mijn schrijven?
Ben ik vrij of soms lafhartig?
Hoe bedreigend moet de dreiging
voordat ik mijn pen neerleg?
God wie ben ik, laat mij weten
zeg mij waar het mij aan schort
Durf ik mij wel uit te spreken
als het mes mij op de keel staat
of zal ik maar genoegzaam lijden
als de wreedheid dat verlangt
mijn gedachten niet kan uiten
en mijn schrijven zinloos wordt
Ik ken mij niet, ik weet het niet
ik weet niet wat hierop te zeggen
omdat ik hier in vrijheid woon
Geen regel zinloos onbeschreven
dat wat ik denk staat hier gewoon

Gedicht ter gelegenheid van: Borrel van alle koninklijk onderscheiden burgers van Eemnes
Datum: 2015-04-24

Lintjesregen

Een groot applaus voor al diegenen
de mantelzorger of een vriend
die anoniem zich aan de mensheid wijden
Voor hen geen koning en geen lint
wat geen van hen ondraaglijk vindt
Zij hebben zich op eigen kracht
weten te onderscheiden

Gedicht ter gelegenheid van: BEL-veteranendag
Datum: 2015-05-27

De veteraan

De veteraan een oudgediende
die van tweespalt moest bestaan
die net zo broos als onze vrijheid
mijmert over zijn verleden
over oorlog over vrede
waaraan hij heeft meegedaan